วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ QA สัญจรเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับบุคลากร

qa-travel-2563-14

วันนี้ (22 มกราคม 2563) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ โดยรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง จัดโครงการ QA สัญจร ขึ้น ณ ห้อง Creative Learning ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก อ.ศุภชัย ดำคำ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับบุคลากร