นักวิจัย มรส. คว้าโล่ห์นักวิจัยดีเด่น จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 5

47105246_357176821702590_6774741474085961728_n

สอ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับโล่ห์นักวิจัยดีเด่น จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา ภาพ

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว

Blog Attachment