นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโชว์ผลงาน “ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา สร้างลำคลองสวยใส” ออกอากาศรายการ NBTวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 15.30-16.00 น.

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโชว์ผลงาน “ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา สร้างลำคลองสวยใส” ออกอากาศรายการ NBTวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 15.30-16.00 น.  ผลงานการวิจัยชิ้นนี้ นายวิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้สร้างสรรค์ และสามารถใช้งานจริงในพื้นที่ บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

รับชมเพิ่มเติมได้ที่ LIVE!เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เก็บผักตบชวา สร้างลำคลองสวยใส…
รายการ NBTวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 15.30-16.00 น. ติดตามชม!
รับชมทางจานดาวเทียม PSI ช่อง 269, กล่อง IPM 160 และ TRUE ช่อง 200
รวมทั้งชม LIVE สดทาง Facebook แฟนเพจ NBT Suratthani