ขอเชิญร่วมโครงการ RUNNING วิ่งต่อเติมฝัน 2020 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563

113811451_162976165362259_4712074639941597554_o

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดโครงการ RUNNING วิ่งต่อเติมฝัน 2020 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ให้มีความพร้อมในการศึกษาเรียนรู้ และการทำงาน ในรั่วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

ในการนี้จึงขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุาษฎร์ธานี ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ RUNNING วิ่งต่อเติมฝัน 2020

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกันนะครับ

#ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส