ผู้บริหารโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา 2 และตัวแทนผู้จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เข้าพบคณบดีเพื่อกล่าวขอบคุณ

ผู้บริหารโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา 2 และตัวแทนผู้จัดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เข้าพบคณบดีเพื่อกล่าวขอบคุณ

{AG}gallery_2560/1113{/AG}