วิทยาศาสตร์จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเพื่อให้ความรู้และแนะนำการป้องกันอัคคีภัย

117386616_167138674946008_8612643156069213601_o

เมื่อวันที่ (11 สิงหาคม 2563) เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้และแนะนำการป้องกันอัคคีภัย การเตรียมตัวในการอพยบหนีไฟ