คณะวิทย์ฯประกาศเลิกใช้แก้วน้ำพลาสติก โดยการแจกแก้วไว้เติมเครื่องดื่มและกาแฟเย็น ดีเดย์วันนี้เป็นต้นไป

Green-Office-2563-2

วันนี้ (14 มกราคม 2563) คณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศยกเลิกการใช้แก้วน้ำพลาสติกและหลอดพลาสติก โดยการแจกแก้วเยติให้กับบุคลากรทุกคนไว้เติมเครื่องดื่ม และจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปคือการลดถุงพลาสติก กล่องโฟม ที่ทำให้เกิดขยะพลาสติกปรับเปลี่ยนมาใช้กล่องกระดาษและวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้แทน ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จากการขับเคลื่อนการลด ละ เลิกใช้พลาสติก รวมถึงถุงที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เร่งรัดให้จัดการขยะพลาสติก โดยกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

Blog Attachment