คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสตูดิโอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

103483271_146016910391518_393813306601856184_o

ฝ่ายงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมห้องบันทึกวีดีโอ เพื่อให้คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บันทึกวีดีโอเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน 1/2563 เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะที่เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ