วิทยาศาสตร์ฯประชุมผู้บริหาร คิดค้นงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

92696798_1591450327697499_5674306338147008512_o

วันนี้ (9 เมษายน 2563) ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและพร้อมยกระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของคณะ ทั้งด้านการพัฒนาการศึกษา การปรับหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การคิดค้นงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษาของคณะ