คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. รับการเข้าตรวจประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561

sci-deen-qa-5-3-2562-23

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการตรวจประเมินผลงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2561 นำโดย ศ.ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์  เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องชัยพัฒนา อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี