วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคึกคัก เตรียมความพร้อมการจัดงานสัปาดห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560

นักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมใจกันจัดบูทเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นี้ ซึ่งปีนี้การจัดงานจะเน้นการโชว์ผลงานนักศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารคณะที่จะผลักดันให้แต่ละสาขามีจุดเด่นเป็นของตนเอง

{AG}gallery_2560/pre_sciweek{/AG}