วิทย์ฯตามรอยพ่อ ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25 – 29 ตุลาคม 2560 ตามกระทรวงมหาดไทยชวนคนไทยร่วมกันปลูกดอกดาวเรือ หรือดอกไม้สีเหลือง 15 ส.ค. นี้ หวังให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

การปลูกดอกดาวเรืองครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษร เมืองทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์ และดร.เกษร เมืองทิพย์ ได้กล่าวไว้ว่า "คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีสีเหลืองเต็มพื้นที่"

{AG}gallery_2560/flower_king_rama9{/AG}

ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/969142

ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/969142

ปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน ทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่าง 25–29

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/969142