วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. รวมพลังชาว จ. สฎ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นต้นแบบให้ประชาชนร่วมทำดอกไม้จันทน์ ณ สะพานนริศ ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการชาวสุราษฎร์ธานีรวมใจถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ด้วยการรวมพลังชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อแม่น้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิด

รศ.ดร. ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง ที่จะต้องดำเนินการบริหารจัดการ การจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยได้กำหนดจำนวนดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก จึงต้องมีการรวมพลังจากประชาชนรวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มีการทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว มาร่วมสอนให้กับประชาชนที่มีความสนใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ และนำส่งให้กับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป ซึ่งตั้งเป้าให้แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า ๕ แสนดอก ซึ่งเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนประชาชนทั้งจังหวัด

กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AG}gallery_2560/moonflower{/AG}