วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการราชพฤกษ์ผลิบาน วันวาน-วันนี้ ที่ภาคภูมิใจ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการราชพฤกษ์ผลิบาน วันวาน-วันนี้ ที่ภาคภูมิใจ ขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้อง auditoriam อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบไป ได้พบปะกับรุ่นน้องและมอบดอกไม้แสดงความเคารพต่ออาจาย์ผู้สอน