พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เรือเก็บกวาด ช่วยชาติกู้วิกฤต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม “ตามรอยพ่อหลวง”

อาจารย์วิมล พรหมแช่ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ “เรือเก็บกวาด ช่วยชาติกู้วิกฤต เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม…ตามรอยพ่อหลวง” ซึ่งเรื่อดังกล่าวนี้เป็นผลงานจากโครงการวิจัยของ อาจารย์วิมล พรหมแช่ม

{AG}gallery_2560/researchexpowimol{/AG}