วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีทำบุญทอดผ้าป่า งานชักพระ-ทอดผ้าป่าประจำปี 2561

sci-ceremon-61-30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ในงานชักพระ-ทอดผ้าป่าประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี