วิทยาศาสตร์จัดจุดคัดกรอง ลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย covid-19 ก่อนสอบให้กับนักศึกษาและอาจารย์

sci-anti-kovid-19-21

วันนี้ (16 มีนาคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวันแรกโดยการจัดตั้ง “จุดคัดกรอง” เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอาการเริ่มต้นของ covid-19 ขึ้น ณ ลานชั้น 1 โถงทางเดินเข้าลิฟต์ โดยที่ผลการตัดกรองเบื้องต้น ไม่พบนักศึกษาที่มีอาการเสี่ยง ซึ่งจุดคัดกรองจะจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 16 – 24 มีนาคม 2563 ตลอดระยะเวลาการสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย