วิทยาศาสตร์ร่วมมือกับUBI จัดอบรมเทคโนโลยีการทำทุเรียนทอดอบแห้ง และทุเรียนผงชงพร้อมดื่ม

ฝ่ายบริการวิชาการคณะ ร่วมกับวิทยาศาสตร์ฯการอาหาร กองบริการวิชาการ, UBI จัดอบรมเทคโนโลยีการทำทุเรียนทอดอบแห้ง และทุเรียนผงชงพร้อมดื่ม ให้หมู่ 2 ขุนทะเล ภายใต้คอนเซ็ปท์ ขุนเล 1 หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์

{AG}gallery_2561/foodsci-durain{/AG}