มรส.ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ช่วยภาครัฐต้านไวรัสโควิด 19

2020-04-23-covid

วันนี้(23 เม.ย. 63)ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดถุงละ 500 ซีซี ให้กับท่านวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1500 ถุง นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 จำนวน100 ถุง และท่านบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 200 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัด ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัส โดยการผลิตเจลล้างมือเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนในขณะนี้มหาวิทยาลัยก็ยังคงทำมาเป็นเวลาต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้นสำคัญในการที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากท่านวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มอบ แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 99% ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1,000 ลิตร จากกองบิน 7 จำนวน 600 ลิตร ท่านบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ท่านจำนง สวัสดิ์วงศ์ จำนวน 200 ลิตร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 ลิตร และจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พร้อมด่วย อาจารย์และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบข้างมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมป้องกันการกระจายเชื้อโคโรนาไวรัส ให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป