วิทยาศาสตร์มอบทุนให้นักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านทับท้อน

Scholarship-thubtorn-2562-14

วันนี้ (22 มกราคม 2563) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทับท้อน ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของสาขาวิชาคณิตศาสตร์