วิทยาศาสตร์ มอบเงินทุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทับท้อน

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย คณบดี ผศ.สุรินทร์ สมณะ ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันสมทบทุนเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวนเงิน 5,700 บาท มอบให้โรงเรียนบ้านทับท้อน หมู่ 5 ถนนสะพานดิน-ทุ่งรัง ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  

    ในงานวันเด็กแห่งชาติมีนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กนักเรียน

{AG}gallery_2561/tabton{/AG}