วิทยาศาสตร์รุกประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อาจารย์อาดือนา นิโด รองคณบดีฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทีมเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรร ในงาน “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้านวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ OPEN HOUSE ๒๕๖๒” ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จังหวัดกระบี่