การแข่งขันกีฬาประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี science game 2560

กีฬาเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อายุเท่าไหร่ เพศใหน กีฬาก็เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เช่นกัน ในทุกๆปี จะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเป็นจำนวนเยอะมาก แต่แปลกที่นักศึกษาใหม่ที่เข้ามากลับไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงมีการจัดกีฬาภายในคณะหรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า "Science Game" 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดการแข่งขันฟีฬาในครั้งนี้ด้วยตนเอง โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า "นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาใหม่ทุกปีเป็นจำนวนมาก แต่นักศึกษากลับไม่ค่อยรู้จักกัน การจัดแข่งขันกีฬาประจำปีเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาได้ดีมาก"

{AG}gallery_2560/59{/AG}