วิทยาศาสตร์ร่วมชาวบ้านพัฒนาทีมงานพลังเป็ด ณ บ้านห้วยเสียด อดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี

37083

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมงานพลังเป็ด ผศ.โสภณ บุญล้ำ อ. จุฑามาศ กระจ่างศรี และอ.นัสวัล บุญวงศ์ ไปเยี่ยมสมาชิกโครงการพลังเป็ดที่บ้านห้วยเสียด อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี และมีการอบรมถ่ายทอดวามรู้ การอบรมการเพาะแหนแดงกับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ให้กับเครือข่าย

37083

37083
37083
Blog Attachment