วิทยาศาสตร์จัด open house แนะแนวนักเรียนตามโครงการ “ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาต่างๆ

science and technology open house

วิทยาศาสตร์จัด open house แนะแนวนักเรียนตามโครงการ “ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาต่างๆ โดยคณะนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไกด์พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและส่วนต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี