วิทยาศาสตร์ฯเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนโครงการ Rajabhat Camping 2019

open-house-sci-2019-42

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ Rajabhat Camping 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตารจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรรวมประชาสัมพันธ์หลักสูตร