วิทยาศาสตร์ จัดอบรมการบริหารหลักสูตรแบบ OBE โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล

obe-science-2019-12-20-37

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดบรรยายเรื่องการบริหารหลักสูตรแบบ OBE (Outcome-based education) โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ขึ้น ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี