วิทยาศาสตร์จัดโครงการ “ชาววิทย์ ครอบครัวเดียวกัน ผูกพัน เอื้ออาทร”

science-2563-01

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “ชาววิทย์ ครอบครัวเดียวกัน ผูกพัน เอื้ออาทร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องแก้วสมุย1 โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท โดยในงานมีการมอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นในด้านต่างๆของคณะ