นักวิจัยวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลนวัตกรรมทางสังคมดีเด่น จากโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตารจารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลนวัตกรรมทางสังคมดีเด่น จากโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเองด้วยโครงการพลังเป็ดพัฒนาชุมชนสู่วิถีการพึ่งตนเอง มรส.ทำร่วมกับนิคมสร้างตนเองขุนทะเลได้รับรางวัลนวัตกรรมทางสังคมดีเด่น ระดับประเทศจากกระทรวงการพัฒนาสังคม

{AG}gallery_2560/sophol1{/AG}