วิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Form เพื่อเตรียมความพร้อมการสอนออนไลน์

111114959_160170978976111_3805971923824883182_o

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.กันญารัตน์ หนูชุม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Form เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Blog Attachment