3 ประสานอาเซียน ผนึกกำลังพลิกโฉมการเรียนรู้ต่อยอดนวัตกรรมพัฒนาชาติ ณ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ซึ่งในงานจะมีการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน KJST Regional Science Innovation & Impromptu Speech Competition and Culture Exchange 2018 ( IPC 2018 ) การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ประเภทยิงแม่น จากโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย