ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
เตรียมพบกับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมภายในงาน
– การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
– การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
– นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
– แสดงผลงานอาจารย์ นักศึกษา
– การจำหน่ายสินค้า ฯลฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ ติดต่อสอบถาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โทร 077 – 913366

ผู้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและการรับสมัครได้ที่ http://www.scienceweek.sru.ac.th
สามารถดาวน์โหลดหลักเกณท์การแข่งขันกิจกรรมในงานได้จากเอกสารแนบด้านล่าง