คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561
สำหรับการลงทะเบียนรายการแข่งขันกิจกรรมต่างๆภายในงาน ท่านสามารถคลิ๊กได้ที่เมนู “ลงทะเบียนแข่งขัน” หรือ คลิ๊กที่นี่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์