มรส. จับมือกองบิน 7 ผลิตแอลกอฮอล์ต้านไวรัส covid-19

16EE896D-5274-4E24-8728-E5A3DB8290E0

วันนี้(13 เม.ย. 63)ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันผลิตแอลกอฮอล์ 75 % ลิตร ขนาด 320 ซีซี จำนวน 1,500 ขวด เพื่อมอบให้กับนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 นำไปใช้ในสำหรับทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส covid-19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัส โดยการผลิตเจลล้างมือเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนในขณะนี้มหาวิทยาลัยก็ยังคงทำมาเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตแอลกอฮอล์75 % และสเปรย์แอลกอฮอล์ จากนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 จำนวน 600 ลิตร เพื่อหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ ให้กับข้าราชการสังกัดกองบิน 7 และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พร้อมด่วย อาจารย์และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบข้างมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมป้องกันการกระจายเชื้อโคโรนาไวรัส ให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

Blog Attachment