มรส.ผนึกกำลังกองบิน 7 ผลิตแอลกอฮอล์ 75% ต้านไวรัสโควิด 19

95140772_860557644465793_1324757562662322176_o

วันนี้(29 เม.ย.63) ผศ.ดร.วัฒนา รักษาพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่งมอบแอลกอฮอล์ 75 % ขนาด 320 มิลลิลิตร จำนวน 1,250 ขวด ให้กับ นาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 เพื่อนำไปมอบให้แก่กำลังพลของกองบิน 7 ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรองต่างๆและมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพยายามที่จะดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัส โดยการผลิตเจลล้างมือเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เริ่มแจกจ่ายตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนในขณะนี้มหาวิทยาลัยก็ยังคงทำมาเป็นเวลาต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตแอลกอฮอล์75 % และสเปรย์แอลกอฮอล์ จากนาวาอากาศเอก แมนสรวง สุวรรณ ผู้บังคับการกองบิน 7 จำนวน 600 ลิตร เพื่อหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวและวัสดุอุปกรณ์ ให้กับข้าราชการสังกัดกองบิน 7 และประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้านผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยรอบข้างมหาวิทยาลัยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมป้องกันการกระจายเชื้อโคโรนาไวรัส ให้ทุกคนได้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลล้างมือที่มหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งถือเป็นการบริการวิชาการให้กับชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยและชุมชนที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป