มรส.ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/2562

2020-03-18-covid

ประกาศด่วน !

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่วนรายละเอียดรอติดตามอย่างเป็นทางการต่อไป

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี