มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดจองชุดครุย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดจองชุดครุย

ครุยวิทยฐานะตามสีประจำคณะและวิทยาลัยที่สังกัด (แบบใหม่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดจองชุดครุย 🧑‍🎓 ครุยวิทยฐานะตามสีประจำคณะและวิทยาลัยที่สังกัด (แบบใหม่)

👉 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567

ผ่านช่องทาง Google From :https://forms.gle/hvT2TzikJd2pFuGP6

✅ โดยบัณฑิตสามารถติดตามข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านช่องทางเพจสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะที่สังกัดได้อย่างต่อเนื่อง