มรส. ผลิตเจลล้างมือ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

91296512_840651089789782_7431198848430637056_n

วันนี้(2 เมษายน 2563)ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มรส.ให้การต้อนรับ นายวิชวุชย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะจากกองบิน 7 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชมและร่วมสาธิตการผลิตเจลล้างมือในครั้งนี้ด้วย โดยมีผศ.ดร.ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกันผลิตเจลล้างมือ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)อีกทั้งการผลิตเจลล้างมือ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของนักศึกษาหลักสูตรเคมีจึงนำมาเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริง เป็นการสร้างการเรียนรู้ต่อการทำงานในอนาคต ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สำหรับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มี 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้
1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
2.ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ต้นแขนด้านใน
3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจหรืออาการคล้ายไข้หวัด
4.ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และไข่ให้สุกด้วยความร้อน
5.สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว
สมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ