ช่องทางติดตามข่าวสาร QR CODE LINE เพื่อรับข้อมูลการรับ ปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย

ช่องทางติดตามข่าวสาร QR CODE LINE เพื่อรับข้อมูลการรับ ปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย

✅ ช่องทางติดตามข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

👩🏻‍🎓 บัณฑิตทุกท่านกรุณา SCAN QR CODE LINE เพื่อรับข้อมูลการรับ ปริญญาจากทางมหาวิทยาลัย

Join Group : https://line.me/ti/g2/-OBR8XVwvv27xxdjvtFAR4kTS5NuWZ3aCPS02A?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0gQy0FHeqYeyZfNzkqZGbB5FcJcIXkdYl6O8FyxwuSbX1i1wEDMw9WU0I_aem_-hMlNneEx2fIvoQF4wUMdw