หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพนมศึกษา

S__24272982

วันที่ 14 พฤศจิกายน 61 นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพนมศึกษา