การจัดการภัยพิบัติร่วมมือบริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) ฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้าย

S__24297646

นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อการร้ายระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่นักศึกษา ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

S__24297646

Blog Attachment