นักศึกษาและบุคลการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษกระเจี๊ยบดอกคำฝอย กระเจี๊ยบหญ้าหวาน สับปะรดดอกคำฝอย

นักศึกษาและบุคลการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดแลปผลิตไวน์สูตรพิเศษกระเจี๊ยบดอกคำฝอย กระเจี๊ยบหญ้าหวาน สับปะรดดอกคำฝอย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งกำลังจะถึงในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นี้

ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง กล่าวว่า "สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการอาหาร มีความพร้อมสูงมากในการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานนักศึกษา ในงานกิจกรรมสัปดาห์แห่งชาติครั้งนี้ ทางสาขาได้เปิดแลปครั้งนี้เพื่องานนี้โดยเฉพาะ และนักศึกษาของเรามีความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้"

{AG}gallery_2560/food_sciweek{/AG}