นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตรให้ผู้มีจิตสาธารณะ

ขอแสดงความยินดีกับนายจักราวุฒิ หีตอักษร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรให้ผู้มีจิตสาธารณะ จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนึ่ง : จากการที่หนังสือพิมพ์ได้โพสต์ข่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีเด็กหนุ่ม3 คน กำลังขะมักเขม้นใช้จอบขุดเศษหินและดินที่กองอยู่บริเวณคอสะพาน โดยมีนายจักราวุฒิ หีตอักษร ขุดดินเพื่อซ่อมคอสะพานสาธารณะ กับน้องๆ อีก 2 คน ณ บ้านปากหลาว หมู่ที่ 6 ตำบลตุกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้รถได้สัญจรไปมาได้สะดวก
#ขอชื่นชมในการเป็นคนดีและมีจิตสาธารณะ
#เราทำความดีด้วยหัวใจ