วิทยาศาสตร์ มรส.ร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงกับอาชีพในฝัน

2020-02-12-tcas

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานสื่อสารองค์กร จับมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาพร้อมแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ. ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎณ์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House โดยร่วมสร้างกลไกการรู้จักตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ