สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการทำบุญสาขาวิชาขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและนักศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการทำบุญสาขาวิชาขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชา โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ สมณะ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

{AG}gallery_2560/56{/AG}