คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ ร่วมชมกิจกรรม​ส่งเสริมการแต่งกาย​ และการประกวดทูตกิจกรรม​ ประจำปี​การศึกษา​ 2560​

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญ ร่วมชมกิจกรรม​ส่งเสริมการแต่งกาย​ และการประกวดทูตกิจกรรม​ ประจำปี​การศึกษา​ 2560​ ในวันพุธ​ที่​ 12 กรกฎาคม​ นี้​ ตั้งแต่เวลา​ 17.00 น.​ เป็นต้นไป​ ณ​ ห้องวิทยพัฒน์​ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในงานพบกับกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรม การแสดงของผู้เข้าประกวด ตลอดจนความสนุกนานต่างๆอีกมากมาย