วิทยาศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระรับปีใหม่ 2563 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคลให้แก่บุคลากร

sci-new-year-2563-02

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเรื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ขึ้น ณ ลานด้านหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ ให้กับบุคลากร ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยได้นิมนต์พระจำนวน 5 รูป จากวัดภูธรอุทิศสิทธาราม มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้พรกับบุคลากรที่มาร่วมตักบาตรในวันดังกล่าว