ขอเชิญร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 10.00 น. ณ สวนป่าหลังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี