รำข้าวสาลีหมักยีสต์ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ราคาถูกและคุณภาพสูงช่วยเกษตรกรพ้นวิกฤต

รำข้าวสาลีหมักยีสต์ โปรตีนร้อยละ 23 เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ราคาถูกและคุณภาพสูง ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนะประเภทโปรตีน พลังงานและโภชนะอาหารอื่นๆสามารถผลิตใช้เองในฟาร์ม และช่วยแก้ปัญหาวิกฤตราคาอาหารสัตว์มีราคาแพง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารสัตว์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์โสภณ บุญล้ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ผู้คิดค้นงานวิจัยรำข้าวสาลีหมักยีสต์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สกอ. ได้นำผลงานวิจัยดังกล่าวมาร่วมเสนอในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจ้ากชาวบ้านที่เข้าชมเป็นจำนวนมาก

{AG}gallery_2560/52{/AG}