รอบรั้ววิทยาศาสตร์

ข่าวสาร/ประกาศ/กิจกรรม

ข้อมูลน่าสนใจ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนอะไรได้บ้าง

วิทยาศาสตร์เรียนอะไรได้บ้าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนอะไรได้บ้าง สามารถคลิ๊กเข้าชมหรือ Scan QR-Code ได้เลยคะ

หลักสูตรระยะสั้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับบุคคลผู้สนใจในด้านศาสตร์ของวิทยาศาสตร์

ดูตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้น

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วีดิทัศน์แนะนำหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแนะนำข้อมูลหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน

Click เพื่อเข้าชม

Story of Science and Technology

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการพัฒนาตามลำดับ CLick ดูเพิ่มเติม

Upcoming Event

กิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2565 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ALL EVENTS
290915817_407934884706996_4398050060541088416_n
291571270_407934941373657_947949560063333940_n
291605067_407935154706969_8067462968563271551_n
291313409_407934974706987_4849513362206933119_n
291287916_407935014706983_7064852462932167048_n
291186385_407935051373646_6188834388154028414_n